La Corpa | Yoga | Gouda
La Corpa | Yoga | Gouda

Stervensbegeleiding

'Als je mijn stilte niet begrijpt, zul je nooit begrijpen wat ik te zeggen heb'.

Net als geboren worden, hoort sterven bij het leven. Bij het geboren worden gaan we het fysieke lichaam ‘behuizen’. Bij het sterven laten we het fysieke lichaam los. We zijn meer dan ons lichaam. Zoals geen enkele geboorte hetzelfde zal zijn, zo zal ook ieder mens op een ‘eigen’ wijze sterven.

Het stervensproces kan een ware transformatie betekenen ongeacht geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Dat geldt niet alleen voor de stervende maar vaak ook voor direct betrokkenen.

Soms kan het aandachtig, ‘nabij’ aanwezig zijn, van een onafhankelijke begeleider, ruimte en vertrouwen geven om opgedane bagage, remmingen, blokkades los te kunnen laten. Tijdens het proces van sterven zullen we ons bewustzijn steeds minder kunnen sturen . Er ontstaat een subtiel uit zichzelf opkomend bewustzijn. Durven we dat te vertrouwen? Zo, dat het wezenlijke unieke ‘zijn’ tot rust mag komen.

'Ontspan, laat jezelf tot rust komen in de vrije ruimte, neem dit stille bewustzijn waar, terwijl je dit stille bewustzijn waarneemt, blijf je in een oneindige ruimte, een kalme geest is het gewaar-zijn van een lege geest'. Lao Tze