La Corpa | Yoga | Gouda
La Corpa | Yoga | Gouda

Algemene voorwaarden

Yogalessen

Het les-jaar bestaat uit 2 periodes. De eerste periode start na de zomervakantie en loopt van september t/m december. De tweede periode start begin januari en duurt tot eind juni.
In de zomermaanden juli en augustus worden er vaak zomerlessen gegeven waarvoor je je apart kunt inschrijven.

1. Betaling vindt plaats per maand of per periode voor aanvang van de eerste les van elke maand of elk nieuwe periode. Deze kan contant of per bank worden voldaan t.n.v. I. van Wolveren IBAN NL 77INGB0000522531 o.v.v. betreffende lesperiode/maand.
Deelname is voor minimaal een periode of een maand. De lessen hebben een doorlopend karakter, je kunt op elk moment instromen, mits er ruimte is in de groep. Je kunt een proefles volgen (graag wel aanmelden) en als je daarna besluit om door te gaan, schrijf je je in voor de doorlopende lessen (waarbij de proefles wordt verrekend). Je inschrijving geldt voor een vaste dag en tijdstip maar bij verhindering kun je meestal, in overleg, je les inhalen in een van de andere groepen.

2. Opzeggen vindt voor het einde van de maand plaats, met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Je kan mondeling of per email opzeggen.
Als je tijdens een periode besluit te stoppen of (langdurig) op vakantie gaat, ontvang je geen geld terug. Bij te late opzegging wordt 1 maand in rekening gebracht.

3. Gemiste lessen kunnen binnen de duur van een periode of maand worden ingehaald in andere lesgroepen. Je kunt inhalen als er plek is. Het kunnen volgen van een inhaal-les is een service en niet een automatisch recht. Gemiste lessen worden niet verrekend met het lesgeld en kunnen niet achter een periode worden aangeplakt.

4. Tijdens (school)vakanties wordt er geen les gegeven en wordt geen lesgeld berekend. Wanneer lessen niet kunnen doorgaan door mijn afwezigheid worden deze lessen bij de nieuwe periode in mindering gebracht.

5. Bij medische, lichamelijke en/of psychische klachten dient de docente te worden ingelicht. Nalatigheid hierin valt onder de verantwoording van de cursist. Bij twijfel over deelname raadpleeg je eerst je huisarts of behandelend specialist. Deelname is op eigen risico.

6. La Corpa behoudt zich het recht voor de lesdata te wijzigen en zal dit tijdig melden.

7. Probeer 5 รก 10 minuten voor de les aanwezig te zijn, zodat je anderen niet hindert en de les op tijd kan beginnen.

8. La Corpa is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

9. De docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke en/of psychische schade.

10. Het inschrijfformulier loopt voor onbepaalde tijd door tot opzegging voor aanvang van een nieuwe lesperiode/maand.

Individuele begeleiding

Annuleren van de afspraak

Als je verhinderd bent om op de afgesproken datum en tijd te komen, dan vraag ik je om mij dat 48 uur van te voren te laten weten. Dan kun je kosteloos annuleren. Als het niet lukt tijdig af te zeggen, zal ik een vergoeding van 40E in rekening brengen.