La Corpa | Yoga | Gouda
La Corpa | Yoga | Gouda

Adembegeleiding

Met onze eerste ademhaling begint ons leven hier op aarde en met onze laatste ademhaling verlaten we het aardse bestaan.
Met onze adem zijn we ten diepste verbonden met het leven. Onze adem verbindt ons met het lichaam. Zonder adem geen leven.

Wanneer je adem je aandacht opeist, doordat je het gevoel hebt dat je niet voldoende kunt inademen, onrustig ademt, oppervlakkig ademt, hyperventilatieklachten hebt, vraagt je lichaam je te luisteren naar deze signalen. Er tijd en aandacht voor te nemen.

Met iedere inademing neem je leven tot je. Met iedere uitademing kun je loslaten van dat wat losgelaten wil, kan, mag worden. En met de laatste ademhaling verlaten we het aardse leven, ons lichaam.
Met iedere ademhaling is er niet alleen een uitwisseling van zuurstof en kooldioxine, maar nemen we meer tot ons: we 'ademen' onze omgeving in, ademen indrukken en ervaringen in. We nemen energie tot ons. Met iedere uitademing kunnen we loslaten, niet alleen kooldioxine, maar ook gedachtes, gevoelens en ervaringen. 
Vaak betekent meer ademen meer voelen.

In een veilige en vertrouwde omgeving met behulp van gerichte aandachts- en ademhalingsoefeningen kun je gaan leren wat deze signalen jouw te vertellen hebben, hoe je weer de adem kunt 'toelaten' en spanningen, gedachtes en gevoelens kunt loslaten.

Je leert de natuurlijke en ontspannen adembeweging te herstellen. Je bewust worden en leren hanteren van je lichamelijke en mentale gespannenheid. Hierdoor zul je meer rust, concentratie en een meer totale adembeweging gaan ervaren.