La Corpa | Yoga | Gouda
La Corpa | Yoga | Gouda

Yoga lessen in Gouda

Wanneer je met aandacht bij jezelf wilt komen

Yoga

Je wilt leren te ontspannen, je energieker voelen, meer innerlijke rust ervaren of je conditie verbeteren, je ademhaling verbeteren of gewoon weer lekkerder in je vel zitten, dan kan Yoga iets voor je betekenen!
Met aandacht opnieuw leren luisteren naar de vanzelfsprekende taal van het lichaam. Het in beweging brengen en durven ‘stil staan’ en al ‘ademend ’ ervaren wat zich aandient en ‘thuis komen' bij jezelf.

Rouw- en verliesbegeleiding

Als er in je leven momenten zijn om ‘een pas op de plaats te maken’ doordat er een ingrijpende gebeurtenis heeft plaats gevonden zoals het verlies van een dierbare of door plotselinge veranderingen in werk, een levensbedreigende ziekte, of anderszins kan het zinvol zijn om te kiezen voor individuele ondersteuning in de vorm van Rouw- en Verliesbegeleiding.

Stervensbegeleiding

Als het einde van het leven in zicht is en het tot je doorgedrongen is dat het afscheid nabij is, kan er behoefte ontstaan in begeleiding in het stervensproces.
Al dan niet omringd door dierbaren, kan er toch een gevoel van eenzaamheid worden ervaren. In deze moeilijke fase kan het fijn zijn als er iemand aanwezig is en ondersteuning biedt in de wirwar van emoties en gedachten. Er worden geen oordelen gevormd, en alles mag er zijn. Vooral luisteren naar de behoeften en samen kijken naar wat zich aandient, wat nog gedaan kan worden of los gelaten mag worden. Ieder mens kent zichzelf het beste en kan zijn eigen antwoorden vinden als daarvoor voldoende ruimte en bedding aanwezig is.

Adembegeleiding

Wanneer je adem je aandacht opeist en je het gevoel hebt onvoldoende te kunnen inademen, onrustig of oppervlakkig ademt, hyperventilatieklachten hebt, vraagt je lichaam te luisteren naar deze signalen. Je bewust te worden van je lichamelijke en/of mentale gespannenheid en de natuurlijke en ontspannen adembeweging te herstellen.

Coaching

Soms kan het nodig zijn om een tijdje individuele begeleiding te krijgen in de vorm van individuele yoga en/of adembegeleiding.

Trainingen en workshops

Wil je weten welke er de komende tijd op de agenda staan klik dan hier.